aj tu sme boli

Konferencia Svitá na lepšie časy

Peter Lazorík – Kňaz na vidieku buduje kivi sad

Kresťan na vidieku – Seminár o pestovaní semien

Prečo pestovať vlastné semienka? A ako na to?

Kresťan na vidieku – SEMENÁR 2. – Dobrodružstvo šľachtenia

Základné pravidlá genetiky a základné pravidlá šľachtenia.

ÚV hovor 06.08.2021

Pestovanie vlastných semienok, vytvorenie kiwi sadu a hospodárskeho dvora. Hosť: kňaz Peter Lazorík – Čigášová Mária

Časopis SLOVO 7. marec 2021, číslo 5

Rodina a rastliny, str. 10-11

Časopis SLOVO 6. jún 2021, číslo 11

Antropocén – vek človeka, str. 10-11

GFC pre Rómov
Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 42234239
DIČ: 2023515076
ÚČET: SK28 0900 0000 0050 2604 8873