ekologická farma,
ktorá vzniká pod záštitou
Gréckokatolíckej rómskej
misie

na dokončení stránky stále pracujeme

vízia

Adamov dvor má byť pozitívnym príkladom ekologického poľnohospodárstva, v ktorom sa budú využívať prvky permakultúry. Jeho cieľom bude podpora Gréckokatolíckej rómskej misie(GRM), spolu so zamestnávaním a vzdelávaním rómskej komunity.

 • Vybudovať miesto vzdelávania v oblasti pestovania a drobného chovu s ohľadom na ekológiu a využívanie permakultúrnych prvkov.
 • Príprava kurzov a seminárov, ktoré budú prioritne ponúkané ľudom z marginalizovaných skupín a vylúčených komunít. V prípade potreby a záujmu budú k dispozícii aj pre majoritu. 
 • Vytváranie pracovných miest pre ľudí z marginalizovaných skupín, podpora zamestnanosti v týchto skupinách.
 • Podpora a spolupráca s Gréckokatolíckou rómskou misiou, ktorá má dobré výsledky s prácou v rómskych komunitách.

… OBRÁBAŤ A OPATROVAŤ…

Význam projektu z pastoračného hľadiska

 • Zamestnávanie lídrov, ktorí sú pre budovanie misie dôležití a nechceme, aby odišli mimo bydliska za lepším zárobkom. Krátkodobé projekty sú nestabilné, preto potrebujeme vytvoriť stabilné pracovné miesta pre ľudí, ktorých úlohou by bolo nielen pracovať na farme, ale aj slúžiť v rómskej misii.
 • Zo získaných financií podporovať fungovanie rómskej misie, aby sme neboli stopercentne odkázaní na projekty.
 • Zamestnávanie ľudí zo spoločenstva, ktorí si za bežných podmienok nevedia nájsť zamestnanie (sociálny podnik).
 • Prispievať k šíreniu dobrého mena cirkvi a predkladať pozitívne zmeny v živote Rómov.
 • Pomoc pri búraní predsudkov medzi Rómami a majoritou.
 • Prostredníctvom vzdelávania privádzať ku ekologickejšiemu, šetrnejšiemu správaniu sa k prírode, učiť vážiť si Božie stvorenstvo.
 • Pomáhať mladým Rómom vytvárať zdravý vzťah k prírode (mladí Rómovia zvyčajne nemajú možnosť vidieť, ako je to pestovať a chovať pre svoju obživu).
 • Potravinová pomoc najchudobnejším rodinám.

náš tím

GFC pre Rómov
Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 42234239
DIČ: 2023515076
ÚČET: SK28 0900 0000 0050 2604 8873